Alternate Text

!! गुरुमाऊली !! पद्म

ज्ञानियाचा सूर्य अवतरळा आकाशी !

एकरूप झालो मी या ज्ञानमय तेजाशी !!

बुडाली रात्र अंधाराची !

अर्पण माझा नमस्कार ! तुझ्याच चरणी भगवंता !

तुच माझ्या हनमुता तुच माझ्या यशवंता !!१!!

ज्ञानीयाचे ज्ञान तु ! आज्ञानियांचे श्रद्धास्थान तू !!

भक्ताची रसाळ भक्ती तू संताचे अमृत अभंग तू !!

अर्पितो भक्तीचे अर्ध्य तुजशी आम्ही आता !

अर्पण माझा नमस्कार तुझ्याच चरणी भगवंता !!२!!

स्मरता रुप तुझे फुटतो बांध माझ्या प्रेमाचा !

श्रद्धेचा मधवृक्ष असा तू शमवितो त्रास देहउन्हाचा !

अनेक धागे संसार दु:खाचे ओवळे !

गवसळा धागा श्रध्दा सुखाचा आता !!

अर्पण माझा नमस्कार ! तुझ्याच चरणी भगवंता !!३!!

छत्र तुझे आम्हा लाभले भुमातेपरी !!

कृपाळले आम्हा सर्वांसी तू देउनि प्रेमछ्त्र !

पैलतिरी जाण्यास तुप्ता आधार एकमात्र !!

संपला देहभान आमुचा !

विलिन जाहलो अंतरंगी आता !

अर्पण माझा नमस्कार ! तुझ्याच चरणी भगवंता !

तुच माझ्या हनमुता तुच माझ्या यशवंता !!४!!

श्री. शेषाद्री नंदकुमार गोडसे वडूज

posted on 11-Aug-2015