Alternate Text

तेरावा पुण्यस्मरण सोहळा

तेरावा पुण्यस्मरण सोहळा

ॐ परमहंस सदगुरु यशवंत बाबा महाराज यांचा तेरावा पुण्यस्मरण सोहळा रविवार दि २५/६/२०१७ ते शुक्रवार दि ३०/६/२०१७ अखेर साजरा होत आहे, तरी सर्व भाविक भक्तांनी अवश्य लाभ घ्यावा.

posted on 23-Jun-2017