Alternate Text

चारोळी-सप्टेंबर-२०१५

१. साधु आले श्री दर्शना

धाडीले कुमठेकरांच्या घरा

सांगे बांधण्यास पार

घराजवळील पाहूणी औंदुबर


२. गोष्ट ही पाटील

घालती बाबांच्या काना

दिला उशाचा काढूनी

दगड पार आरंभण्या


३. आनंदराव शिखऱ्यांना श्रींनी

लाविले विहीरीतूनी आणण्या पाणी

भरोणी अर्ध्या बादलीला

फिरती माघारी दिसली फणी

४. येता प्रसंग वाका

मारती बाबांना हाका

घ्या दुसरी भरोणी

म्हणे पाय घसरला का ?


५. शिखऱ्यांची मंडळी

बाबांना विणवण्या करी

यांना लावा मुंबई

पोरांना मिळेना भाकरी


६. श्री म्हणे शिखऱ्यांना

उद्याच निघा मुंबईला

शिखऱ्यांचा ऐकोणी ना

बाबांनी घातले शिव्याला

७. दिले पन्नास पन्नास

पैसे श्रीने प्रत्येकाला

श्रींच्या प्रसादे पन्नास पैसे

रूपांतरले पाच लाखाला


८. डाळमोडीचे दशरथ रायते कामा

येतसे श्रींच्या सांगण्यावरूनी

मिळवला कृपाशिर्वाद तयांनी

बाबांच्या हृदयी जाऊनी


९. बाबा रायत्यांना

जवळी करती

पवार तिकडे

मुख्यमंत्री होती

१०. दशरथ रावतेंना श्री म्हणे

डाळे नाव तुला बरे

रावतेंना न काही कळे

श्री म्हणे तू नुसता हो म्हण रे


११. वदवले डाळेंच्या नव्हे

पवारांच्या मुखातुनी हो

मराठवाडा विद्यापिठाचे झाले

आंबेडकर नामांतर हो


१२. राजीव गांधीचे कॅलेंडर

बाबांना भक्त देती

घेऊनी तयाला हाती

वाळूत पुरायला लावती

INDIA'S FIRST FREE MATRIMONY SERVICE

Godjodi.com | Join Today

posted on 09-Dec-2015