Alternate Text

चारोळी-ऑंगस्ट-२०१५

1. परतूनी येती दोघे

झाले तयांना माहीती

असतो उपस्थित तर

प्रतिज्ञा आपली मोडती


2. प्रतिज्ञा आपली ती

श्रींना कशी माहिती

प्रभूलीले वरी दोघे

असा विचार करती

3. असा तो श्रीहरी

भक्तांच्या प्रतिज्ञा पाळी

यशवंत हो जयवंत हो मुखी

हाती वाजवावी टाळी


4. मेळा सर्व गुरुजनांचा

मधल्या सुट्टीत शाळेच्या

आस्वाद घेण्या चहाचा

हॉटेली जातसे सिद्धूच्या

5. गुरुजन सगळे चहा घेई

एस. पी. सर बाबांना देई

ऐसा हा चहादान क्रम

हरदिनी नेमाने होई


6. चहा न घ्यायचा बाबांना

एक दिन ठरविले मनी

तुमचा नको, आमचा घेवू

ऐसी हाक पडली कानी

7. ऐकोणी बाबांच्या शब्दा

घेती थोबाडी मारुणी

हरदिनी श्रींना देण्या चहा

आले मालकाला सांगोणी


8. प्रथम दर्शनी पाहिली भगवंती

साबळे माया सांगती

बाबांना चिंध्या पिऱ्या

सौ. तयाची म्हणती

posted on 08-Dec-2015